Alçının Yararları

31 Oca

Yapılarda kullanılacak malzemelerin seçiminde ise enerji-malzeme üretim teknikleri dikkate alınmalı, karbondioksit ile hava ve çevre kirlenmesi dengeleri hesaba katılmalıdır. Alternatiflerden en az zararlısı seçilmelidir. Bu nedenle mimarlar, mühendisler ve tüketiciler yapı malzemelerini seçerken üretim aşamasında en az enerji kullanan, çevre ile uyumlu malzemeleri seçmek durumundadırlar.

İnsan yaşama ortamını kendi istekleri yönünde değiştirirken doğadan kopmamaya ve doğaya zarar vermemeye özen göstermek zorundadır. Eğer üretimi ve işlenmesi sırasında en az enerji harcanan, kullanım ömrünü tamamlayınca doğa tarafından kolayca dönüşüme uğratılan, hem üretim aşamasında, hem de yakılması sırasında doğayı kirletmeyen ve kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olmayan malzemeler seçmeye özen gösterilirse doğal dengeyi korumaya katkıda bulunmuş oluruz.

Yapı biyolojisi açısından alçı ve alçı türevi ürünlerin değerlendirmesini yapabilmek için bazı ölçütlerin önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu ölçütleri yedi grupta toplamak mümkündür:

• Üretim sırasında gereksinim duyulan enerji miktarı,
• Üretim aşamasında atık madde veya yan ürün olarak çıkan zararlı maddeler,
• Malzemenin geri dönüşebilirliliği,
• Malzemenin tekrar kullanılabilirliği,
• Yerel kaynaklardan sağlanabilirliliği,
• Merkezi büyük tesisler dışında üretim ve uygulama olanakları,
• Kişi sağlığı ve ortamın konfor düzeyi üzerindeki etkileri.

Buna göre alçı ve alçı türevi ürünler , “yapı biyolojisine uygun niteliklere sahip yapı malzemeleridir”

Alçının yukarıda bahsedilen özellikleri yanında diğer yapı malzemelerine göre üstünlüklerini sıralamak gerekirse;

• Alçı dökümünden ve prizini yapıp kuruduktan sonra boyutlarında bir değişiklik göstermez. Böylelikle beton gibi rötre çatlakları ve ahşap gibi bünyesine rutubet alıp verdiği halde boyut ve şekil değişikliği yapmaz,
• Alçının ve alçı elemanının elde edilişi, uygulanması, bakımı kolay ve ucuzdur,
• Alçı, tam bitmiş olarak yapıya girer, ek emek ve masraf gerektirmez,
• Alçı, hazır yapı elemanı üretimine elverişli bir malzemedir. Duvar ve tavan kaplamalarının önceden hazırlanmasına olanak sağlar. Deprem, yangın ve sel baskını gibi afet durumlarında konut ihtiyacının arttığı ve karşılanmasının kısa sürede gerçekleşmesinin zorunlu olduğu hallerde kullanılmak üzere depo edilebilecek yapı elemanları hazırlanabiliri).
• Alçıdan üretilen yapı elemanları, aranan fiziksel ve ekonomik özelliklere sahip, çağın inşaat usullerine uygun, çabuk kuru, hafif yapı elemanlarının üretimini sağlayan yapı malzemeleri arasında önemli bir yer tutar
• Alçı malzemesi en az enerji kullanımı ile elde edilebilir, Tasarımda öngörülen konfor ve estetik koşullarını sağlar, Çevre kirliliği yaratmaz,
• Alçı doğal hammadde kaynaklarından elde edilmekte, bu malzemeler ülke ölçeğinde yeterli olduğu gibi, ülke dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunulabilir.
• Malzeme üretimi büyük yatırım ve karmaşık teknoloji ile değildir.
• Teknolojik gelişmelere uyum sağlar ve hazır yapı elemanları üretimine elverişlidir.
• Standartlara uygun malzeme kolaylıkla üretilebilir.
• Alçı malzemesi kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, tasarımda ve yapımda esneklik sağlar.Dolayısıyla zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcının değiştirme istek ve gereksinmeleri kolaylıkla karşılanabilir.
• Alçı malzemesinin birim hacim ağırlığı kullanım yerine göre ayarlanabilir. İstenirse azaltılabilir. Hafif malzemeler yapı yükünün az olmasını, dolayısıyla zemine aktarılan yükün de az olmasını sağlar. Bu özellik de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlar. Özellikle taşıyıcı sistemli yapılarda bölücü duvarların hafif olması sağlanırsa, daha düşük maliyette yapı elde etmek çözümüne ulaşılabilir,
• Alçı malzemeleri üretim yerinden şantiyeye kolaylıkla taşınabilir ve kolay uygulanabilir.İşçilik masrafı ve maliyeti azdır,
• Taşıma ve kullanma sırasında tahrip olmuş malzeme veya yapı elemanları kolay onarılabilir.

Alçıyı tanıyalım

30 Oca

Günümüz koşullarında yoğun şehirleşme karşısında, insanlar, sıkıştırılmış iş ve yaşam alanlarından kurtulmak amacıyla bulundukları mekanları çağdaş, aydınlık ve zevkli ortamlar haline getirmek için uygulaması kolay, ekonomik , insan ve çevre sağlığına yararlı çağdaş ürünler yaratmak peşindedir.

  • Alçı, binlerce yıldır birçok alanda , çok sayıdaki yararları ile insanlığın hizmetinde olmuş ve çağdaş yapı malzemeleri arasında da yerini almıştır.
  • Alçı taşı (jips) doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir Kalsiyum Sülfat mineralidir. (CaSO4 2H2O)
  • Alçı taşının bünyesinde yarım molekül su kalacak şekilde, ısıtılması ve öğütülmesi ile alçı elde edilir.
  • Alçı suyla karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği taşıyan bir yapı malzemesine dönüşür.
  • Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde alçının inşaat sektöründeki önemi gün geçtikçe artmaktadır.
  • Günümüzde alçı taşı kullanımının % 5’i zirai amaçlı, %15’i endüstriyel amaçlıdır. Geri kalan miktarın tamamı yapı sektöründe kullanılmaktadır.
  • Alçının yapı malzemesi olarak sağladığı yararları son yıllarda farkeden ülkemiz günümüz koşullarında yaklaşık 2 milyon ton alçıyı yapılarda kullanır hale gelmiştir.
  • Ancak ülkemizin çağdaş konut ihtiyacının rasyonel bir biçimde karşılanabilmesi için çok daha fazlasını kullanması gerekmektedir.

Alçının yapı sektörü dışında kullanım alanları:

Tarım ve hayvancılık sektöründe gübre ve hayvan yemi olarak

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve ortopedide

Endüstride cam sanayinde, sondajcılık, tutkal, plastik üretiminde

Ham jips, beyaz boya, kağıt dolgu malzemesi olarak kağıt ve pamuklu tekstilde

Kömür işletmelerinde kömür tozlarında kül oranını artırmak için

Ham jips, çimento sanayinde

Mayalandırma için bira sanayiinde

Seramik sanayinde döküm ve kalıp işlerinde

Anhidrit (susuz alçı) kükürt veya kükürt oksitle sülfat asidi elde etmek için kullanılmaktadır. Halen iskoçyada anhidrit ve alçıdan faydalanılarak sülfirik asit üretilmektedir. Yan ürün olarak portland çimentosu imal edilmektedir.

 

Kaynak: http://www.alcider.org.tr/alciyi_taniyalim.php

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.